HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – INVOICE VNPT

Hóa đơn điện tử INVOICE VNPT

Dịch vụ Hóa đơn điện tử (VNPT-Invoice) là giải pháp hóa đơn điện tử của VNPT, đáp ứng đầy đủ các thông tư, nghị định và điều kiện pháp lý để thay thế hóa đơn giấy theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế. VNPT Invoice của VNPT đã rất quen thuộc trong thời gian vừa qua bởi tính pháp lý, khả năng thích ứng cao trong các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.

Tính năng

Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh

Báo giá chi tiết

Gói 300 hóa đơn
326,700đ
Gói 500 hóa đơn
451,000đ
Gói 1000 hóa đơn
704,000đ
Gói 2000 hóa đơn
1,056,000đ
Gói 3000 hóa đơn
1,485,000đ
Gói 5000 hóa đơn
2,255,000đ
Gói 7000 hóa đơn
3,003,000đ
Gói 10000 hóa đơn
3,740,000đ

Phí khởi tạo: 1.000.000đ

(Khởi tạo lần đầu tiên/công ty, không phát sinh phí hàng năm)

    ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC VNPT NHANH NHẤT!