FPT PLAY BOX – TRUYỀN HÌNH GIỌNG NÓI

Hóa đơn điện tử Sinvoice VNPT

  • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.
  • Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua email, SMS và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua internet.
  • Sẵn sàng kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.

Tính năng

Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh

Báo giá chi tiết

Gói 300 hóa đơn
326,700đ
Gói 500 hóa đơn
451,000đ
Gói 1000 hóa đơn
704,000đ
Gói 2000 hóa đơn
1,056,000đ
Gói 3000 hóa đơn
1,485,000đ
Gói 5000 hóa đơn
2,255,000đ
Gói 7000 hóa đơn
3,003,000đ
Gói 10000 hóa đơn
3,740,000đ

Phí khởi tạo: 1.000.000đ

(Khởi tạo lần đầu tiên/công ty, không phát sinh phí hàng năm)

    ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC VNPT NHANH NHẤT!