Bảng giá các gói cước Internet

HOME NET 1
165,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
HOME NET 2
180,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
HOME NET 3
209,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn ph
Đăng ký ngay
HOME NET 4
219,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO NET 1
185,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO NET 2
190,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO NET 3
219,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO NET 4
229,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn ph
Đăng ký ngay
COMBO NET 5
259,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
HOME NET 5
249,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của VNPT Quảng Ngãi